Thẻ: phụ kiện coppha nhôm

biên bản kiểm nghiệm ty ren

Ty ren, ty ren cốp pha

Ty ren là một trong những phụ kiện cốp pha quan trọng nhất được dùng để lắp đặt cốp pha, kết nối cốp pha cột, cốp pha dầm. Trước đây phương pháp tiện ren được …