Thẻ: khoá giàn giáo

khóa dàn giáo

Khóa an toàn giàn giáo

Khoá giàn giáo là một bộ phận rất quan trọng trong quá trình dựng đứng toàn bộ giàn giáo.  Khoá giàn giáo là một thiết bị được sử dụng tại một khớp nối giữa các …