Thẻ: Formwork Wedge Clamp

khoá kẹp ty xuyên

Gông kẹp cốp pha

Gông kẹp cốp pha còn có tên gọi khác: khoá kẹp ty xuyên, khoá tăng đơ kẹp ty,….Với các tính năng chính là sử dụng với hệ thống cốp pha, dùng kết nối các bộ …