Thẻ: chốt tròn

hệ thống nhôm ván khuôn

Hệ thống nhôm ván khuôn

Việc đầu tư hệ thống nhôm ván khuôn vào thi công xây lắp các công trình cao tầng đã làm cho chất lượng công trình tăng lên rõ rệt: Bề mặt bê tông phẳng, mịn, …