Thẻ: cây chống tăng

cây chống tăng dàn giáo

Cây chống tăng dàn giáo

Cây chống tăng dàn giáo là thiết bị dàn giáo dùng điều chỉnh độ cao hỗ trợ chống sàn đổ bê tông, áp dụng đối với độ cao phù hợp với từng độ cao của …
cây chống xây dựng giàn giáo

Cây chống xây dựng giàn giáo

Cây chống xây dựng giàn giáo ngoài tác dụng để chống đỡ hệ công trình thi công thay cho giàn giáo còn có thể dùng để chống sàn, chống cột, chống dầm,…; giúp tăng giảm kích …