Kích tăng bằng giàn giáo

Kích tăng bằng giàn giáo

Kích tăng giàn giáo là thiết bị dùng để điều chỉnh độ cao hợp lý nhất cho giàn giáo trong quá trình lắp đặt. Nó còn đóng vai trong quan trọng trọng việc hỗ trợ chống …