Thép râu neo tường

Quy định về thép râu cột

Thép râu cột là vật liệu dùng trong xây dựng là sản phẩm được dập định hình, với chức năng chính là liên kết giữa các cấu kiện cột, dầm, vách bê tông cốt thép …