Phụ kiện coppha việt, phụ kiện ván khuôn việt, phụ kiện coppha panel, phụ kiện coppha nhôm,

thanh la sắt đúc

Thanh la sắt đúc TAGS: | | | | | Thanh la sắt đúc hay còn có tên gọi là la thanh giằng, thanh giằng cốp pha, lập là cốp pha,…… Nhờ có những đặc điểm nổi bật sau mà …Continue reading →

thanh gông cột

Kích thước thanh gông cột là giống nhau TAGS: | | | | | | | | | | Thanh gông cột là phụ kiện cốp pha giúp kiểm soát các hình thức của cốp pha cột, có thể được sử dụng cho các cột hình vuông hoặc hình …Continue reading →

Archives