Phụ kiện coppha việt, phụ kiện ván khuôn việt, phụ kiện coppha panel, phụ kiện coppha nhôm,

bát cánh chuồn tròn

Bát cánh chuồn tròn TAGS: | | | | | | Bát cánh chuồn tròn 17 (tán chuồn, đai ốc cánh chuồn, bát cánh chuồn, tán gang) cùng với ty răng 17 và côn chống thấm 17 được gọi chung là …Continue reading →

ty ren 17, bước ren 10mm

Ty ren 17, bước ren 10mm TAGS: | | | | | Ty ren (Tie rod): (còn có tên gọi khác là: ty răng, ty chuồn, ty chuồn chuồn, wall tie ty răng, ty chuồn chuồn, ty ren suốt) Dùng làm ty …Continue reading →

ty ren suốt D12

Ty ren suốt D12 TAGS: | | | | | | | | Hệ ty ren là gì?: hệ ty ren là 1 hệ bao gồm 3 phụ kiện quan trọng đi kèm với nhau không thể tách rời: ty ren, bát chuồn …Continue reading →

ty ren suốt 17 ly

Ty ren suốt 17 ly TAGS: | | | | | | | | Bát chuồn 17 và ty ren suốt 17 ly là những phụ kiện trong hệ ván khuôn, dùng để sửa chữa hoặc thi công trong công trình xây dựng 1/ …Continue reading →

Phụ kiện coppha côn chống thấm

Phụ kiện coppha côn chống thấm TAGS: | | | | | | Côn chống thấm hay còn gọi là côn chống thấm, tán côn, D cone, B cone,…. được dùng chung với ty răng bát chuồn trong hệ cốp pha ván và …Continue reading →

Archives