Phụ kiện coppha việt, phụ kiện ván khuôn việt, phụ kiện coppha panel, phụ kiện coppha nhôm,

thanh la sắt đúc

Thanh la sắt đúc TAGS: | | | | | Thanh la sắt đúc hay còn có tên gọi là la thanh giằng, thanh giằng cốp pha, lập là cốp pha,…… Nhờ có những đặc điểm nổi bật sau mà …Continue reading →

la giằng sắt

La giằng – thanh giằng coppha Đỗ Hùng Phát TAGS: | | | | | | | Với việc đúc sắt làm la giằng (thanh giằng) đã giúp cho Đỗ Hùng Phát chúng tôi là nơi lựa chọn tin cậy của khách hàng trong thời gian vừa …Continue reading →

thanh giằng coppha Đỗ Hùng Phát

Thanh giằng coppha bằng sắt TAGS: | | | | | | | Thanh giằng coppha của công ty chúng tôi có độ dày 3mm, bản 18mm, còn chiều dài được sản xuất dựa theo yêu cầu cụ thể độ dày của từng …Continue reading →

Archives